BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox canteen

1.750.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn xí nghiệp

2.250.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế ăn inox căn tin

1.150.000 VNĐ
2.350.000 VNĐ
2.650.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn căn tin

1.850.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế công nghiệp

1.850.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox băng dài

1.750.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn inox móc treo

1.850.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn inox hàn cố định

1.650.000 VNĐ