BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế Chữ X

265.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế học sinh có bàn

355.000 VNĐ
2.650.000 VNĐ
1.550.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế inox nệm 6 song

215.000 VNĐ
325.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế inox xếp nhà hàng

215.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox canteen

1.750.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn xí nghiệp

2.250.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế ăn inox căn tin

1.150.000 VNĐ
2.350.000 VNĐ
2.650.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn căn tin

1.850.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế công nghiệp

1.850.000 VNĐ

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox băng dài

1.750.000 VNĐ