BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế inox nệm 6 song

215.000 VNĐ
325.000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 10

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 09

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 08

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 07

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 06

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Ghế nệm inox xếp nhà ăn

210.000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 05

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 04

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 03

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 02

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 01

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Ghế dựa inox nhà ăn

185.000 VNĐ