1,790,000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Ghế nệm inox xếp nhà ăn

295,000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 05

2,500,000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 04

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 03

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 02

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Bàn ăn inox công nghiệp – HS 01

2,800,000 VNĐ

Bộ Bàn Ghế Inox Phòng Ăn

Ghế dựa inox nhà ăn

185,000 VNĐ