-31%

Bàn Ghế Cafe Nhựa Inox

Bàn ghế cafe xếp -HS18

255.000 VNĐ 175.000 VNĐ
-25%

Bàn Ghế Cafe Nhựa Inox

Bàn ghế nhựa cafe -HS17

420.000 VNĐ 315.000 VNĐ
-18%

Bàn Ghế Cafe Nhựa Inox

Bàn ghế cafe inox -HS16

255.000 VNĐ 210.000 VNĐ
-25%

Bàn Ghế Cafe Nhựa Inox

Bàn ghế cafe nhựa – HS 15

420.000 VNĐ 315.000 VNĐ
-20%

Bàn Ghế Cafe Nhựa Inox

Bàn ghế cafe chân inox-HS 14

395.000 VNĐ 315.000 VNĐ
-19%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox canteen

2.150.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ
-18%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn xí nghiệp

2.750.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ
-24%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Ghế ăn inox căn tin

1.250.000 VNĐ 950.000 VNĐ
-22%
2.250.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ
-16%
3.150.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ
-18%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế ăn căn tin

2.250.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ
-18%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế công nghiệp

2.250.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ
-26%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn ghế inox băng dài

2.650.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ
-24%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn inox móc treo

2.450.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ
-27%

BÀN GHẾ CĂN TIN

Bàn inox hàn cố định

2.250.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
185.000 VNĐ