Xe đẩy bàn tròn nhà hàng

3.150.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ