Ghế sắt nhà hàng,kiểu núi eo

235.000 VNĐ 189.000 VNĐ