Bàn Ghế Khách Sạn Phòng Tiệc

Xe đẩy ghế nhà hàng,khách sạn

1.850.000 VNĐ

Bàn Ghế Khách Sạn Phòng Tiệc

Xe đẩy bàn tròn nhà hàng

2.650.000 VNĐ

Bàn Ghế Khách Sạn Phòng Tiệc

Xe đẩy chở ghế

1.850.000 VNĐ